Faculty of Electrical Engineering and Computing
 Department of Electric Machines, Drives and Automation
  Unska 3, HR-10000 Zagreb
   e-mail: lissesa.fer.hr
Laboratory for Interactive Simulation Systems
 Courses > PRISS
 
 

 

     
  Digitalne simulacije u stvarnom vremenu

Nositelji: Prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, Doc. dr. sc. Miroslav Slamić

Preporučeni smjerovi: RAČ, ELE, AUT, ESA

Semestar: Zimski

Opis predmeta:
Zahtjevi i projektiranje simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. Paralelizacija složenih simulacijskih problema. Dekompozicija i raspodjela zadataka. Simulacije sa sklopovljem u petlji (HWIL). Verifikacija i validacija. Simulatori za obuku. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. Distribuirane interaktivne simulacije. Virtualna stvarnost i obuka. Primjeri primjene: Simulator leta. Simulator za obuku vođenih raketnih sustava. Virtualna stvarnost u dijagnostici i terapiji PTSP-a.

Literatura:
  1. F. Dai, F. R. Hopgood, M. Hoska: Virtual Reality for Industrial Applications, Springer, 1998
  2. Proceedings of the Simulators Conference, Proceeding of the Summer Computer Simulation Conference, etc. , The Society for Computers Simulation, San Diego, CA.
 
     
  Links
 

Department of Electric Machines, Drives and Automation
  Faculty of Electrical Engineering and Computing
University of Zagreb
Minister of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia
   
     
   
     
   
     
    ©2006-2009 Laboratory for interactive simulation systems