Faculty of Electrical Engineering and Computing
 Department of Electric Machines, Drives and Automation
  Unska 3, HR-10000 Zagreb
   e-mail: lissesa.fer.hr
Laboratory for Interactive Simulation Systems
 Research > Confereces
 
 

 

     
  Novel Approaches to the Diagnosis and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (Dubrovnik, 2005.)

Preko pet godina na Fakultetu elektrotehnike i računarstva provodi se istraživanje i razvoj softverske i hardverske infrastrukture u okviru novih pristupa dijagnostici i terapiji PTSP-a. U sklopu međunarodne suradnje na ovom projektu, uz potporu NATO-ovog znanstvenog savjeta, u Cavtatu smo u lipnju 2005. u suradnji s američkim kolegama organizirali NATO Advanced Research Workshop na temu „Novel Approaches to the Diagnosis and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder”, gdje su se okupili sudionici iz 14 NATO i partnerskih država. Među govornicima na skupu pojavio se niz svjetski poznatih znanstvenika na polju primjene VR u dijagnostici i terapiji PTSP-a i drugih psiholoških poremećaja. Zbornik radova prezentiranih na skupu publiciran je u sklopu NATO Science Series u ožujku 2006. godine. U okviru ove konferencije izložena su i dva rada djelatnika Laboratorija glede automatizirane adaptacije virtualnog okruženja prema psihofiziologiji subjekta. S obzirom na širi značaj ovih istraživanja, planira se daljnje intenziviranje međunarodne suradnje u okviru ovog projekta te organizacija novog skupa u Dubrovniku 2007. godine.

 
     
  Links
 

Department of Electric Machines, Drives and Automation
  Faculty of Electrical Engineering and Computing
University of Zagreb
Minister of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia
   
     
   
     
   
     
    ©2006-2009 Laboratory for interactive simulation systems